Materiały
do pobrania

Członkowie Konsorcjum Detalicznego przyjmujący zapisy inwestorów indywidualnych:

O grupie

Gaming Factory S.A

Grupa Gaming Factory prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier o zróżnicowanej tematyce, głównie na platformy PC oraz konsole Nintendo Switch, PlayStation i Xbox. Celem spółki jest współfinansowanie i produkcja dużej liczby nisko i średnio-budżetowych projektów.

Harmonogram oferty
23 czerwca 2020 roku Publikacja Prospektu
24 czerwca – 1 lipca 2020 roku Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych (w dniu 1 lipca 2020 roku do godz. 23:59)
24 czerwca 2020 roku Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
2 lipca 2020 roku
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych;
ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby Akcji Oferowanych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom Inwestorów oraz Ceny Akcji Oferowanych
3 – 8 lipca 2020 roku Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych
8 lipca 2020 roku Ewentualne zapisy składane przez Inwestorów Zastępczych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Firmy Inwestycyjnej
9 lipca 2020 roku Przydział Akcji Oferowanych, zamknięcie Oferty
około 2 tygodni
od przydziału Akcji Oferowanych
Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Akcji Istniejących i Praw do Akcji na rynku regulowanym
około 1 miesiąca
od przydziału Akcji Oferowanych
Przewidywany termin dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu oraz rozpoczęcia notowań Nowych Akcji na rynku regulowanym

Jak zapisać się na akcje

Gaming Factory S.A.?
 1. Zapisy na akcje przyjmowane są przez poniższe domy maklerskie:
  – Trigon Dom Maklerski S.A.
  – Dom Maklerski mBanku
  – Millennium DM S.A.
  – Noble Securities S.A.
  – Dom Maklerski BDM S.A.
 2. Osoba zainteresowana złożeniem zapisu musi posiadać rachunek inwestycyjny w jednym z ww. domów maklerskich. Osoby nieposiadające rachunku inwestycyjnego, powinny otworzyć taki rachunek przed złożeniem zapisu.
 3. Zapisy będą przyjmowane w wybranych POK-ach ww. domów maklerskich, w tym telefonicznie lub za pomocą systemu informatycznego do obsługi klientów domu maklerskiego.
 4. Przed złożeniem zapisu środki pieniężne powinny zostać wpłacone na rachunek inwestycyjny.
 5. Szczegółowe informacje dot. świadczenia usług oraz sposobu złożenia zapisu na akcje można znaleźć na stronach internetowych ww. domów maklerskich, w tym na infoliniach domów maklerskich.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi jakiejkolwiek oferty sprzedaży instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, jest prospekt, który dostępny jest na stronie Spółki www.gamingfactory.pl. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, w tym częścią dotyczącą czynników ryzyka. Inwestowanie w papiery wartościowe oznacza możliwość utraty części lub w skrajnych przypadkach całości pierwotnie zainwestowanych środków.